Vách nhựa ngăn phòng, vách ngăn nhựa giả gỗ

Vách ngăn nhựa giả gỗ 2 mặt:

  • Độ dày: 26mm
  • Độ rộng tấm vách: 400mm
  • Chiều cao tấm: 2950 – 3300mm
  • Liên kết tấm: nghàm âm dương