Vách ngăn di động

Vách ngăn di động là loại vách ngăn gì? Vách ngăn di động là một