Hồ Chí Nguyên

Tôi là Hồ Chí Nguyên, thành viên Công ty Nội Thất Trường Tồn, công tác trong ngành nội thất từ năm 2007. Với niềm đam mê về Marketing online kết hợp với quản trị kinh doanh, tôi hy vọng được chia sẻ, giao lưu học hỏi với các bạn có cùng niềm đam mê và sở thích.